گنبدسازی عسگریان

گنبدسازی عسگریان

گنبدسازی عسگریان با توکل به خداوند متعال با کادری مجرب در امر:

{ ۱ } طراحی وساخت گنبدوگلدسته فلزی باورق استیل طلای،نقره ای،استیل

سبز وآلومینیوم طلای .

{ ۲ } ساخت المان های مذهبی وغیره

{ ۳ } اجرای گنبد و گلدسته های فلزی با پروفیل های گالوانیزه برای مناطق

دارای آب و هوای شرجی .

{ ۴ } کاشیکاری ساده،رسمی بندی،معرق وهفت رنگ محراب، سردرب ، کتیبه،

گلدسته وگنبد.

{ ۵ } طراحی واجرا گنبدهای بتنی.

{ ۶ } طراحی واجرا نما کامپوزیت و تابلو های کامپوزیت.

{ ۷ } اجرا و ساخت اسکلت فلزی ، درب وپنجره ونرده گره چینی مساجد

واجراء پله ونرده گردان.

{ ۸ } ساخت نمازخانه های سیار وثابت (کانکس) اهتمام دارد.

با توکل به خدا وند متعال همواره در تلاشیم تا بتوانیم بهترین را برای بهترین

عزیزان به انجام برسانیم

 

گنبد سازی

ساخت مناره

ساخت گنبد

گلدسته مساجد

ساخت گلدسته

ساخت گلدسته مساجد

گنبد فلزی

ساخت گنبد و مناره مساجد

گنبد و مناره سازی

مناره سازی

ساخت گنبد و مناره اماکن مذهبی

سازنده گنبد

سازنده مناره

تولید کننده گنبد

گلدسته سازی عسکریان

نحوه ساخت گنبد در معماری اسلامی:

.گنبدهای ایران از دو پوسته ساخته شده است

۱ـ پوسته درونی

۲ـ پوسته بیرونی

پوشـش درونی گنـبد روی به سـمت فـضای داخلی دارد و سـطح خارجـیش مـعمولاً مضرس است و به صورت پله پله ساخته می شود . به پوشش درونی (( آهیانه )) یا کُدُمبه گویند و پوشش بیرونی را (( خود )) می نامند  بدیهی است که خود بر هم بر سه گونه است :ـ صورتی از اجزا که دو پوسته کاملاً به هم پیوسته اند . یعنی خود بلافاصله روی آهیانه قرار می گیرد و فقط نوک گنبد در خود تیزه پیدا می کند تا شیب گاهی برای راندن برف و باران و غیره داشته باشد .بهترین نمونه در اوج کمال و زیبائی برای چنین گنبدهائی ، گنبد شیخ لطف اله اصفهان است این گنبد از لحاظ اجرا نوعی ویژگی دارد و آن اینست که بر خلاف سایر گنبدها آهیانه روی اَربانه سوار است . در گرداگرد اَربانه پنجره های مشبکی دیده می شود که کار نور رسانی را انجام می دهد . به دلیل وسعت دهانه چفد خود و آهیانه چمانه است

گنبدهای دوپوسته میان تهی در این وضعیت آهیانه و خود تا ناحیه شکرگاه یعنی زاویه ۵/۲۲ درجه نسبت به سطح افقی کاملاً به هم پیوسته اند و از این قسمت به بعد دوپوسته تدریجاً از هم فاصله می گیرند و جدا از هم کار می کنند . گنبد مسجد جامع اردستان ( ۵۵۵ هجری ) یکی از قدیمیترین گنبدهای دوپوسته پیوسته میان تهی است . بسیاری از گنبدهای قرن هشتم هجری را نیز به این صورت ساخته اند . یک نمونه خوب ، گنبد سیدرکن الدین یزد است که در ساخت آن از ناحیه شکرگاه تا تیزه گنبد هیچ گونه پیوندی بین دوپوسته دیده نمی شود . اما در کرمان اکثراً بین دوپوسته صندوقه شده است .برای صندوقه کردن چهار تا آجر را به صورت عمودی کنار هم می گذارند و روی آنها با آجر دیگری می پوشانند این صندوقه ها را در چند جا بین خود و آهیانه ایجاد می کنند . در این حالت گنبد از لحاظ افزیر مثل گنبد دوپوسته پیوسته است فقط سبک تر اجرا شده است . در واقع فضاهای خالی بین صندوقه ها از بار اضافه گنبد می کاهد

گنبدهای دوپوسته كاملا از هم گسسته یا گسیخته در چنین ترکیبی خود و آهیانه کاملاً از هم جدا هستند . از نمونه های اجرای خوب ، گنبد حضرت رضا ( ع ) و گنبد مسجد امام اصفهان است . در هر یک از این بناها خود و آهیانه فاصله نسبتاً زیادی از همدیگر دارند در این گنبدها برای نگه داشتن خود روی آن سوار شود این دیوارکها به نام خشخاشی معروف است

انواع قوس ها:

۱٫قوس چمانه:نوعی قوس است که از تقاطع دو بیضی بدست می آید

۲٫قوس چهار بخش:نوعی پوشش که از تقاطع دو طاق آهنگ بوجود می آید

۳٫قوس سکنج:سه یعنی بیرون آمده،شکلی که از تقاطع دو طاق بوجود می آید

۴٫قوس سبویی:نوعی چفد (قوس)است که از تقاطع دو بیضی بوجود می آید

۵٫قوس تیزه دار:قوس هایی که در نوک آن تیزی دارد.تیزه دار را جناغی نیز می گویند

۶٫قوس مازه دار:قوس هایی که تیزه دار نیستند

۷٫پتکانه:طاق بندی،طاقچه بندی،طاق های کوچکی که روی هم سوار می

سابقه و هدف گنبدهاي دوپوشي در ايران:

پيش از آنكه گنبدهاي دوپوشي دوره‌هاي تيموري و صفوي ساخته شود، گنبدهاي دوپوشي ساده‌اي در نقاط پر باران ايران ساخته شده و شايد هدف سازندگان اين بوده كه جريان هوا از بين دوپوش ممكن و پوش داخلي از رطوبت حفظ شود و زود خراب نگردد.

يكي از گنبدهاي دوپوشي در مقبرة قابوس وشمگير (شكل ۳) در شهر گنبد قابوس ساخته شده است. گنبد قابوس در سال ۳۹۷ هجري بنا گرديده و عبارت از دو قسمت: بدنه و گنبد، است. پوش داخلي گنبد اين بنا، طبق مندرجات فهرست بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايراني، هلالي و پوش خارجي آن مخروطي است.

گنبد ديگر مربوط به برج لاجيم (شكل ۴) مازندران است كه در عداد بناهاي دورة آل‌زيار (۴۷۰-۳۱۶) محسوب است. پوش داخلي اين بنا مدور و پوش خارجي آن عبارت از يك گنبد مخروطي ساده و ظريف است.

گنبد سوم مربوط به برج رزگت (شكل ۵) واقع در شمال ايران و منسوب به آغاز قرن پنجم هجري است. پوش داخلي اين بنا مدور و پوش خارجي آن تقريباً شلغمي است.(همان)

ساختمان گنبد

اما در زبان معماری : گنبد پوششی است که بر روی زمینه ای گرد برپا شود .

گنبد از سه قسمت تشکیل شده است :

۱- گنبد خانه یعنی زمینه گنبد

۲- بَشن = هیکل یعنی قسمتی که روی زمینه ته رنگ به صورت مکعب بالا می آید و یک یا دو طرف آن باز است ( در گنبدهای قبل از اسلام هر چهار طرف به دهانه های باز منتهی می شد .

›  ۳- چپیره

از آنجا که در معماری ایرانی بناها مربع و گاهی مستطیل است با چپیره کردن آنرا تبدیل به دایره می کنند بعد گنبد روی آن سوار می شود . به همین دلیل مرحله چپیره شدن در گنبدسازی شایان توجه است زیرا امکان داشتن زمینه گرد است که اجرای نهایی پوشش گنبد را میسر می سازد . معمولاً در نقشه هائی که پوشش به صورت گنبد طراحی می شود زمینه را به شکل مربع در نظر می گیرند تا به سادگی بتوان آنرا تبدیل به ۸ و ۱۶ و ۳۲ و بالاخره دایره کرد .

گنبد سازی در ایران به ندرت روی زمینه مستطیل نزدیک به مربع هم اجرا شده است در این صورت مستطیل تبدیل به ۶ و ۱۲ و سپس بیضی نزدیک به دایره می شود و گنبد روی بیضی قرار می گیرد . به این نوع گنبد که مقطع افقی آن به جای دایره بیضی است کُمبیزه گفته اند . از نمونه های این نوع گنبد با ته رنگ بیضی مسجد حاج رجبعلی تهران و امامزاده زید بن علی در ورامین قابل ذکرند

چپیره سازی در گنبد به دو بخش عمده تقسیم می شود  :

ـ گوشه سازی = گوشه بندی

ـ شکنج = چین و چروک

گوشه سازی یا گوشه بندی یعنی ساختن و تبدیل کردن شکل چهار گوشه بشن به هشت گوشه و به ترتیب ۱۶ و ۳۲ و ۶۴ گوشه و بالاخره دایره و با تبدیل کردن شکل مستطیل نزدیک به مربع به ۶ و ۱۲ گوشه و بالاخره بیضی است . در حالت اخیر مستطیل بشن باید نسبت اندازه های اضلاعش طوری باشد که به راحتی قابل تبدیل به شش گوشه شود.

گوشه سازی شامل دو بخش است :

۱-     اسکنج یا سِکُنج

۲-     ترمبه یعنی جمع شده

اولین گوشه سازیها توسط چوب انجام شده و حتی خود گنبد هم با چوب اجرا گشته است . بهترین موارد مثال را در ابیانه می توان دید .

دراراک هم در کاروانسرای حاج علیقلی نمونه دیگریست . کاروانسرای کاشانی هم ( در اراک ) به هـمین طـریقه سـاخته شده است . طـرز اجـرا چنین بوده که چـوبها را در گوشـه های بـشن سوار می کردند و هـمین طور روی هم می چیدند تا مثل سبد جمع می شد و به صورت گنبد چوبی در می آمد .

چوبهای موجود در ایران از استحکام کافی برخوردار نیست و معمولاً برای پوشش دهانه های ۲/۵  تا ۳ متر به کار می رود به همین دلیل در معماری پیشین ایران در زمان هخامنشیان برای پوشش تخت جمشید از جبل عامل لبنان درختهای کنار بسیار قطور و مرتفع را آوردند . چون این حمل و نقل چوبها مستلزم هزینه ای سنگین بود در دوران اشکانی این کار متروک شد و به جای پوشش تخت از پوشش سغ استفاده کردند .

متاسفانه از معماری دوران اشکانی که در واقع پوشش سغ آغاز می شود در داخل ایران نمونه ای بجای نمانده است .

گوشه سازی با چوب نیز به تدریج در بسیاری از نقاط ایران متروک شد و علت عمده و اصلی آن موریانه خیز بودن زمین های ایران داخلی ( ایرانشهر ) بوده و هست .

قدیمیترین نمونه بجای مانده از گوشه سازی با چوب در بازه هور است که قبلاً اشاره شد . در فهرج یزد هم با اینکه منطقه به شدت موریانه خیز است زیارتگاهی به چشم می خورد که گوشه سازی پوشش آن ، از چوب بوده است . چوب گوشه ها توسط موریانه به کلی از بین رفته ولی خشت های پشت آن به نحو معجزه آسایی باقی مانده است و از خود گنبد نشانی دیده نمی شود

نمونه این گوشه سازی با چوب بقعه شاه نعمت الله ولی در کرمان است و در این بنا برای گوشه سازی با یک تخته ، شانزده ضلعی را به ۳۲ ضلعی تبدیل کرده اند . در گنبد هارونیه طوس نیز همین عمل تکرار شده است . در مسجد جامع قزوین از تخته استفاده کرده اند.

نوع اول گوشه سازی اسکنج است . اسکنج متشکل از دو طاق اریب است که همدیگر را در یک نقطه قطع کرده باشند . شیوه زدن طاق ممکن است به صور مختلف رومی ، ضربی ، چپیله ( لاپوش و تیغه ای ) باشد در هر حال تقاطع دو طاق این نوع گوشه سازی را به وجود می آورد . ذکر این نکته ضروری است که بارهای وارد بر گنبد به این گوشه ها منتقل نمی شود . به همین دلیل هم ، نوع اجرای گوشه سازی تأثیری در چگونگی افزیر گنبد ندارد.

ترمبه = سرمبه = سلمبه

نوع دوم گوشه سازی به صورت ترمبه است در هیچ یک از لغت نامه های ایرانی به کلمه ترمبه بر نمی خوریم . لغتی به صورت ترکیب طاق و طرمب آمده است که معنای آنرا پشت هم اندازی و طاق روی طاق سوار کردن نوشته اند حال آنکه خود لغت ترمبه به معنی ، یک چیز جمع شده ، عمده ، پیش آمده ، تریده ( به طرف جلو سریده شده ) است . در واقع ترمبه همان معنی اسکنج را دارد که کنج پیش آمده باشد

ترمبه بر عکس سکنج به چهار طریقه پوشش می شود :

الف : با چوب:

گوشه سازی با چوب به شکل جلو آمده که حالت خاص و استثنائی ترمبه تلقی می شود .

ب: به شکل سغ :

شکل سغ یعنی پوشش منحنی شکل است که شامل فرمهای زیر می شود :

۱- فیلپوش

۲- ترمبه پتگین = پتکین

۳- ترمبه پتگونه یا پتکانه

فیلپوش

برای اجرای فیلپوش مثل صدف حلزون از گوشه ( نقطه صفر ) شروع می کنند و لایه های طاقی را روی همدیگر می پوشانند و سوار می کنند تا به حد مطلوب برسد ( یعنی منتهی به جائی شود که مربع را تبدیل به هشت ضلعی می کند ) .

در واقع فیلپوش به پوشش گوشة دیوار که از کنج شروع می شود و بین دو دیوار متقاطع قرار می گیرد اطلاق می شود . در قلعه دختر فارس ترمبه گنبد را به شکل فیلپوش زده اند ، نمونه خوب دیگر که هم اکنون نیز قابل مشاهده است ، گنبد کوچک بی بی شهربانو نزدیک ری است ، بنا تعلق به دوران آل بویه دارد . زیر گنبد کوچک را با لایه های آجری مثل چپیره روی هم چیده اند تا به نقطه مورد نظر برسند

ترمبه پتگین = پتکین

پتکین نوعی گوشه سازی است به معنی پیش آوردن تدریجی دیوار .

در خوزستان به خصوص دزفول برای این نوع گوشه سازی لغت زیبای ( تونگان ) یا ) تونجه ) را به کار می برند این کلمه معمولاً بجای بالکن می آید اما برای گوشه های دیوار که شکلی پیش آمده دارند نیز مصطلح است .

در مناطق دیگر ایران به نعلبکی زیر گلدسته مناره ها هم تونگان می گویند ( جائیکه قطر مناره زیاد می شود و گلدسته را روی آن سوار می کنند ) در اینجا تونگون یا تونگه به معنی طبق است . اصطلاح دیگر این شکل به طور عام پتکین است به معنی پیش نشاندن .

بهترین نمونه های گوشه سازی پتگین را در ناحیه کُمش ، سمنان ، دامغان ، بسطام و قسمتهائی از غرب خراسان می توان دید .

ترمبه پتگونه یا پتکانه

شکل پتکانه به چند ردیف طاقچه می گویند که روی هم سوار شده و جلو آمده باشند تا ترکیب گوشه بندی را کامل کنند . مثلاً در صفه صاحب مسجد جامع اصفهان چند ردیف طاقچه روی هم سوار شده اند که شبیه به مقرنس شده اند ولی در واقع مقرنس نیستند .اغلب ترمبه ها را تا قرن چهارم هجری پتکانه می کردند . پتکانه معنی کانه یا طاقچه روی طاقچه را می دهد . که به آن طاقچه بندی هم می گویند

سر در گنبد قابوس را قدیمی ترین مقرنس نامیده اند ولی بجای مقرنس پتکانه است .برای سـاختن پتکانه در محل مورد نظر ابتدا یک تویزه می سازند به این تویزه کوزه بند یا دوره بند ( دوره = کوزه ) و هم وزن با آن گویند که در لبه کار گذاشته می شود بعد در داخل ، طاقها را روی هم سوار می کنند .

از دوره تیموری به بعد بسیاری از پتکانه ها را با روسازی کاشی و غیره ساختند ولی نوع زیبای آن بافت پتکانه با خود آجر است .

در نظر اول پتکانه بسیار شبیه مقرنس است و با آن اشتباه می شود تفاوت عمده این دو در نوع آجر است . مقرنس از سقف آویخته می شود به همین مناسب به آن چفت آویز هم می گویند ولی پتکانه روی پای خـودش می ایستد و آویخته نمی شود برای ساختن آن اول طاقچه های پائینی را درست می کنند و طـاقچه های بالائی روی سری پائینی می نشیند ولی مقرنس از سقف شروع به تدریج پائین می آید . از قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم هجری پتکانه ها شکلهای بسیار متنوعی پیدا کردند .یکی از قدیمی ترین ترمبه های پتکانه در بناهای دوازده امام یزد دیده می شود که توسط سرهنگان ابوجعفر کاکویه که شیعی مذهب بود ساخته شد کتیبه بنا ، نقاشی آنجا را پانزدهم رمضان ۴۲۹ هجری معرفی می کند . لذا ساخت بنا قطعاً تاریخی متأخرتر دارد . در گنبد تاج الملک یا گنبد خاکی مسجد جامع اصفهان نیز ترمبه ها پتکانه هستند . ضمناً در اجرای پتگانه بدون اجرای دوره بند ابتدا طاقها را روی هم سوار کرده اند و در پایان کار یک طاق روی همه زده اند که گنبد نهائی روی آن آمده است

چپیره شامل دو قسمت است :

۱ـ گوشه سازی

۲ـ شکنج که به چین و چروکهائی که در گوشه گنبد ایجاد می کنند اطلاق می شود این چین ها جهت تبدیل زمینه مربع ، به دایره یا زمینه مربع نزدیک به مستطیل ، به بیضی است

شکنج به دو گونه اجرا می شود :

۱ـ طاق بست یا طاق بندی

۲ـ کاربست یا کاربندی

طاق بندی و کاربندی از لحاظ قدمت تاریخی مثل سکنج و ترمبه مشابه هم دیگرند و هر دو در یک دوره و در کنار هم معمول شده اند .قبل از اسلام چون در بناها محدودیت ارتفاع مطرح نبود شکنج تنها به این صورت اجرا می شد که در گوشه های مربع بشن ، دیوار را پیش می نشستند تا تدریجاً قاعده گنبد به دایره یا بیضی نزدیک به دایره تبدیل شود پس از آن خطی کمربندی مثل گریوار روی آن قرار می دادند این گریوار معمولاً با آجر دندانه موشی اجرا می شد سپس گنبد روی آن قرار می گرفت ولی پس از اسلام به منظور دست یابی به ارتفاع کوتاهتر و کاربرد مصالح کمتر ، چپیره گنبد را با استفاده از طاق بندی یا کاربندی به دایره تبدیل کردند

طاق بندی یا طاق بست

 طاق بندی به ساختن طاقچه روی طاقچه اطلاق می شود و طرز اجرا به این ترتیب است که از بشن گنبد به بعد گوشه ها را به تدریج یک کلوک پیش می کنند به این ترتیب دهانه از هر چهار طرف جلو می آید و نتیجتاً محدودتر و تنگ تر می شود بعد با اجرای هشت طاق ( چهار طاق در گوشه ها و چهار طاق در چهار طرف وسط دهانه مربع ) زمینه را به هشت ضلعی تبدیل می کنند .برای تبدیل هشت ضلعی به ۱۶ روی هم طاق یک (( بَرنخَش )) درست می کنند . برنخش طاقی است شبیه به کلیل که به دیواره های طرفین اتصال دارد ( چون طاقی آمودی و غیر باربر است . ) در ایجاد برنخش یک کلوک جلو می نشینند تا دهانه را تنگ تر کنند . روی برنخش را پیکانه یا پیکانی می سازند که در واقع مکمل برنخش است .حد فاصل بین پیکانی ها را با سنبوسه پر می کنند سنبوسه ها مثلث های منحنی الاضلاعی هستند که شکـل نهائـی را تقریبـاً به دایـره نزدیـک می کننـد پـس از اجرای سنبوسه دوباره یک کلوک پیـش می نشینند و گریوار را می سازند

كاربندی یا كاربست

 نوع دیگر شکنج کاربندی است که از لحاظ اصول اجرا شباهت تام با طاق بندی دارد و بدون اینکه ارتفاع گنبد زیاد شود تبدیل چهارگوش بشن به دایره میسر می گردد . به نظر می رسد اجرای کاربندی زیر گنبد از نواحی یزد و اطراف آن به سایر نقاط برده شده باشد و اطلاق کاربندی یزدی به این نوع اجرا احتمالاً به همین دلیل است .طرز کار کاربندی مثل طاق بندی است به این ترتیب که با اجرای هشت طاق در گوشه ها و وسط دهانه زمینه مربع را به هشت گوش تبدیل می کنند از این مرحله به بعد با اجرای یک کاربندی روی این طاقها هشت ضلعی یکباره به ۳۲ ضلعی تبدیل می شود و برای زدن گنبد کافیست که روی تیزه های کاربندی گریوار بگذارند تا گنبد روی آن سوار شود .گاهی با استفاده از کاربندی حتی نیاز به اجرای هشت طاق اولیه برای تبدیل زمینه به هشت ضلعی نیست به این ترتیب از ابتدای کار روی بشن چهارگوش ، یک کاربندی اجرا می کنند

کلمات کلیدی:

گنبد فلزی – گنبد استیل – گنبد آلومینیوم – گنبد استیل طلایی – گنبد سازی – گنبدسازی– گنبد سازی در تهران – گنبد سازیگنبدسازی

گنبد سازیگلدسته سازیگنبد سازی در تهرانگنبد سبکگلدسته سازی در تهرانگنبد فلزیروکش گنبد|ساخت گنبد|گنبد با قوس 725|گنبد استیل|گنبد یادمان شهدا|گنبد مزار شهدا|گنبد سازی در تهران|ساخت گنبد در تهران|گلدسته سازی|سازنده گلدسته|ساخت گلدسته|سازنده انواع گنبد و گلدسته|گلدسته سازی در تهران|گنبد استیل|ساخت گنبد استیل|سازنده گنبد استیل|گنبد استیل طلایی

گنبد سازی/مناره سازی/ساخت گنبد/سازنده گنبد/گنبد اسستیل/گنبد فلزی/گنبد سازی در تهران/گنبدسازی در تهران

 

 

 

ساخت گنبد

ساخت گلدسته

گنبد سازی

گلدسته سازی

قیمت گنبد

قیمت گلدسته

فروش گنبد

فروش گلدسته

خرید گنبد

خرید گلدسته

سازنده گنبد

سازنده گلدسته

تولید کننده گنبد

تولید کننده گلدسته

گنبد آلمینیوم

قیمت گنبد آلمینیوم

فروش گنبد آلمینیوم

خرید گنبد آلمینیوم

گنبد آلمینیوم طلایی

گنبد آلمینیوم سبز

گنبد آلمینیوم نقره ایی

گنبد استیل

گنبد استیل طلایی

ساخت گنبد استیل

سازنده گنبد استیل

گنبد سازی استیل

گنید سازی استیل طلایی

گنبد استیل نقره ایی

گنبدسازی عسکریان

گنبد استیل

 

: گنبد های استیل متداول در کشور معمولا استیل طلایی و یا نقره ایی می باشند.

انواع استیل : استیل از نظر نوع انواع مختلفی در کشور دارد ، نمونه های رایج انواع استیل طلایی بالغ بر 38 نمونه و استیل سفید بالغ بر 26 نمونه می باشد.

حتما در انتخاب نوع استیل بسیار دقت کنید.

گنبد آلومینیوم

: گنبد های از جنس

آلومینیوم در کشور معمولا طلایی ، سبز و یا سفید هستند. عدم زنگ زدگی و سبکی از مزایای آلومینیوم می باشد.

سایر گنبد ها:

گنبد فایبر گلاس

: گنبد فایبر گلاس از نمونه گنبد هایی بوده که به دلیل مشکلات در اجرا و مشکلات بعد از اجرا با استقبال کمی مواجه شد.

گنبد پلی کربنات

:از گنبد پلی کربنات هم در مساجد و هم در مراکز خرید می توان استفاده نمود ، البته این نوع گنبد بیشتر مناسب مراکز خرید می باشد.

گمبد فلزی

گنبدسازی

گنبد سازی

کمبد سازی

ساخت کمبد

ساخت کنبد

کنبد سازی

گنبد فلزی

گنبد استیل

گنبد آلومینیوم

گلدسته سازی

ساخت مناره

ساخت گنبد

ساخت گلدسته

ساخت مسجد

گنبد فلزی

گنبدسازی عسگریان

گنبدسازی عسگریان

تاریخچه پیدایش گنبد فلزی:

با توجه به نیاز به وجود مساجد در تمام نقاط کشور و با توجه به اینکه کاشی در برخی از شرایط آب و هوایی و جوی استحکام کافی را نداشت و دچار ترک خوردگی و ریزش می شد و همچنین وزن گنبد کاشی بسیار بالا بوده و بسیاری از سازه ها تحمل همچنین باری را نداشتند ، گنبد فلزی برای اولین بار ساخته شد ، زیرا هم از نظر وزنی بسیار کمتر بوده و هم در صورت اجرای صحیح مقاوت ببیشتری در برابر سرما و گرما دارد.با توجه به نیاز به این نوع گنبد در ابتدا گنبد فلزی در اصفهان و توسط استاد عسگریان موسی آبادی ساخته شد و سپس استاد محمدی و فرزین از شاگردان استاد عسگریان این کار را تکمیل تر کرده و سپس بزرگانی مثل ابولفضل عرب و سیروس لطیفی این حرفه را تکمیل و به شکل امروزی درآوردن

انواع گنبد فلزی

:

گنبد فلزی خود به دو دسته گنبد آلومینیوم و گنبد استیل تقسیم می شود و خود گنبد آلومینیوم و استیل بسته به نوع ورق و مهمتر از آن اجرا به چندین دسته تقسیم می شوند

طراحی دقیق از نظر معماری و همچنین طراحی برای آب و هوای مناسب هر منطقه و درست و اصولی کمال ها ، فواصل یک اندازه داشتن آن ها ، خم بین دو ورق با دستگاه پرس برک که باعث افزایش مقاوت و طول عمر چند برابری ورق می شود ، کشیدن ورق ها با دستگاه در زمان نصب برای اتصال بهتر ورق به شاسی کشی ،

 

در مناطقی که آب و هوای کویری دارند و اختلاف دمای شب و روز در آن زیاد است ، مانند ساوه ، یزد و … نصب گنبد در آن مناطق بسیار حساس بوده و باید حتما نکات طراحی بر اساس محیط رعایت شود.

 

همچنین نوع ورق و شاسی کشی ورق بر روی قیمت و کیفیت گنبد تاثیر می گذارد

ساخت گنبد
گنبد با قوس 725
گنبد استیل
گنبد یادمان شهدا
گنبد مزار شهدا
گنبد سازی در تهران
ساخت گنبد در تهران
گلدسته سازی
سازنده گلدسته
ساخت گلدسته
سازنده انواع گنبد و گلدسته
گلدسته سازی در تهران
گنبد استیل
ساخت گنبد استیل
سازنده گنبد استیل
گنبد استیل طلایی

گنبد استیل/ساخت گنبد استیل/سازنده گنبد استیل/گنبد استیل طلایی

گنبدسازی عسگریان

گنبدسازی عسگریان

تفاوت گلدسته مساجد  شیعیان با سنی ها در چیست؟

اگر ما کمی دقت کنیم میبینیم که نه تنها در کنار گنبد پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) یک همچین مناره ای وجود دارد. بلکه در مسجد جامع ترکیه که معروف به مسجد(آبی) میباشد دور تا دور این مسجد بزرگ و معروف را چهار گلدسته احاطه کرده است و یا مساجد موجود در مالزی یا کشور پاکستان و سایر کشورها یک همچون گلدسته ای در اطراف مسجد وجود دارد .

این مناره ها نماد ونشان بارز اماکن سنی مسلکها میباشد پس شما اگر به مسجد یا مکانی برخوردید که گلدسته آن سر قیفی است یا در سر هر گلدسته و گنبد آن یک هلال ماه وجود دارد بدانید که آن مکان از آن سنی ها میباشد و با احترام گذاشتن به اعتقادات آنان زمینه ساز بروز مشکل یا مشکلات عدیده ای نشوید.

اما شما به عنوان یک شیعه گلدسته های مساجد خود یا حرمهای شریف ائمه های مطهرمان(علیهم السلام) را مشاهده کرده اید که  در بالای مناره ها مانند یک اتاقک وجود دارد .
زیرا در قدیم که از بلندگو و سایر ادوات پیشرفته امروزی برای اعلام اذان و غیره خبری نبود مؤذن برای اعلام وقت اذان در بالای آن منارها رفته و اذان میگفت و یا برای اعلام خبری مهم که عموم مردم باید آنرا بشنوند در بالای آن میرفتند و خبر خود را اعلام می داشتند اما مناره های سنی ها درست بر عکس مناره های شیعیان میباشد

ساخت گلدسته
مناره سازی

ساخت گنبد

ساخت گلدسته

گلدسته فلزی

گنبد فلزی

گلدسته استیل

نمونه عکس گلدسته

گلدسته سازی عسکریان

احکام ساخت مساجد

بنا بر روایات منقول از پیامبر اسلام(ص) ساختن مسجد فضیلت زیادی دارد.[1] و در کیفیت ساخت آن دستوراتی از طرف شارع مقدس وارد شده که به چند مورد از آنها اشاره می‎شود:
1. مستحب است مسجد بدون سقف ساخته شده و بلندی دیوارهای آن متوسط باشد.[2]
2. بنا بر مذهب شیعه و سنی نقش و نگار مسجد و دیوارهای آن ممنوع می‎باشد.[3]
3. مستحب است در مسیر ورودی مسجد وضوخانه ساخته شود و از رفت و آمد بچه‎ها و دیوانه‎ها در مسجد جلوگیری به عمل آید و معاملات خرید و فروش در آن انجام نگیرد.[4]
4. امر چهارم در خصوص مناره مسجد است. و مناره بنا بر آنچه که در صحاح اللغه آمده است به محلی که در آن اذان گفته می‎شود و نیز به محل گذاشتن چراغ جهت استفاده از نور آن، معنی شده است.[5] در روایات شیعه که فقهاء به آنها اعتماد کرده‎اند، در چگونگی ساخت مناره گفته شده که ساختن مناره وسط مسجد کراهت دارد و سزاوار است که هم سطح با دیوار مسجد باشد و نیز بلندتر بودن آن از دیوار مسجد مکروه می‎باشد.[6] در روایتی نقل شده که امام علی(ع) هنگامیکه در مسیر خود مناره‎ای بلند را دید دستور فرمودند تا آن را خراب کنند و فرمود مناره‎ها را از دیوار مسجد بلندتر نسازید.[7]
در نزد اهل سنت نیز بلند بودن مناره‎های مسجد مخالف سنت و روش سلف شمرده شده و می‎گویند نباید مناره‎ها آن قدر بلند باشد که بر خانه‎های مردم اشراف داشته باشد.[8]


ساخت گنبد

ساخت گلدسته

گنبد سازی

گلدسته سازی

قیمت گنبد

قیمت گلدسته

فروش گنبد

فروش گلدسته

خرید گنبد

خرید گلدسته

سازنده گنبد

سازنده گلدسته

تولید کننده گنبد

گلدسته سازی عسکریان

کارکردهای مساجد

مساجد همواره نقشها و کارکردهای مختلفی داشته‌اند که این به معنای اهمیت و اعتبار آنها در جامعه مسلمانان است. مساجد کانون عبادی، پایگاه قضایی، جایگاه پرداختن به امور حسبیه، کانون ارتباط جمعی، پایگاه جهاد، مرکز آموزش و… بوده‌اند.] وظایف و کارکردهای پرشمار مسجد از دوران پیامبر آغاز گشت ولی گفته می‌شود که در دوره امپراطوری عثمانی به اوج خود رسید و اطلاق عنوان «کلّیه» به معنای مجموعه مسجد، در این دوره نشان دهنده این واقعیت است. برای مثال، کلیه شکوهمند سلیمانیه(قرن۱۰ق./۱۶م.) در استانبول از یک مسجد جامعه یادمانی، پنج مدرسه، دو مدرسه مقدماتی، یک بیمارستان و دانشکده پزشکی، یک خانقاه صوفیان، یک مهمانخانه یا کاروان سرا، یک حمام عمومی و حوض، یک آشپزخانه عمومی، اقامتگاه برای معلمان و سرایداران مسجد، یک زمین ورزش، قهوه خانه، فروشگاه، مراقد سلطنتی و یک گورستان تشکیل می‌شد.

کارکرد دینی

کارکرد آموزشی

نظر به این که مسجد جایی مناسب برای گردهمایی مسلمانان از طبقات و حرفه‌های مختلف است، این مکان مذهبی از همان آغاز در کنار کارکردهای عبادی‌اش، تبدیل به محلی مناسب برای آموزش نیز شد. مسلمانان در صدر اسلام، غالباً مسائل مذهبی و دینی خویش را در مسجد از پیامبر اکرم(ص) می‌پرسیدند. آن حضرت در مسجد آیات قرآنی را بر مردم قرائت می‌کرد و به پرسشهای آنها پاسخ می‌گفت.رفته رفته، برخی مسائل مربوط به موضوعات غیردینی نیز در مساجد مطرح شد؛ از جمله گفته‌اند که حتی بحثهای ادبی و شعرخوانی در مساجد انجام می‌شده است.

در سالهای پس از پیامبر(ص) رفته رفته آموزش علوم و دانستنی‌هایی که به دین و عبادت ارتباط داشتند در مساجد رواج بیشتری یافت و مسلمانان در مساجد قرآن، حدیث، فقه و صرف و نحو می‌آموختند. برخی مقامات معتبر مذهبی نیز ساعتهای معینی را در مساجد می‌گذراندند و وعظ و حکمت ارائه می‌کردند.

کارکرد اجتماعی

مسجد تا پیش از دوران مدرن که رسانه‌های ارتباطی در کار نبودند، محلی منحصر به فرد برای اطلاع‌رسانی امور مهم جامعه مسلمانان نیز بود. مسلمانان از طبقات و صنوف مختلف، روزانه در مساجد یکدیگر را ملاقات می‌کردند و اخبار و اطلاعات مهم جامعه را در مسجد به یکدیگر می‌رساندند.

بنابر برخی گزارشها، مساجد گاهی برای رسیدگی به امور غیرمترقبه و بحرانها به کار گرفته می‌شدند. این امر در تاریخ صدر اسلام سابقه دارد چنان که بنابر برخی روایات، در جنگ خندق، مسلمانان از مسجد برای کارهای بیمارستانی و مداوای زخمی‌های جنگ استفاده کردند. بنابر گزارشهای تاریخی، رفیده بانوی مسلمان صدر اسلام، به دستور پیامبر اکرم(ص) خیمه‌ای در مسجد مدینه برای رسیدگی به مجروحان جنگ بر پا کرد

بنابر برخی احادیث در منابع حدیثی اهل سنت، اجرای عقد ازدواج در مساجد مستحب است[ ولی این مطلب بر عالمان دینی شیعه ثابت نشده است.

نقش مسجد در انقلاب اسلامی ایران

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مخالفان رژیم پهلوی که گرایش اسلامی داشتند، عمدتا در مبارزه خود از مسجد تأثیر می‌گرفتند. انقلابیان در فعالیتهای آگاه‌سازی و تبلیغی، مانند تکثیر جزوه و اطلاعیه و نیز توزیع نوارهای کاست سخنرانی مخالفان شاه و پخش آن میان مردم از مساجد به عنوان یک پایگاه استفاده می‌کردند. موفقیت مسجد در ایجاد چنین ارتباطی عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها بهره گیری از ارتباطات چهره به چهره بود که با توجه به وجود فرهنگ شفاهی جامعه ایرانی، اثرگذاری چشمگیری داشت.

مساجد ایران در پشتیبانی مالی از انقلابیان نیز سهمی مهم داشتند. ارتباط مسجد با بازار در ایران پیشینه‌ای دیرینه دارد و در جریان انقلاب اسلامی، بدین وسیله مسجد توانست به لحاظ مالی، همچون حلقه ارتباطی میان بازاریان و انقلابیان ایفای نقش کند و کمکهای مالی و اقتصادی بازار را به انقلابیان برساند. از سویی دیگر، بازاریان به سبب ارتباط با مسجد، خود به قشر مهمی تبدیل شدند که در پیروزی انقلاب تأثیر به سزایی نهادند.

کلمات کلیدی:

ساخت انواع محراب کاشی
ساخت گنبد کاشی
کاشی کاری اماکن متبرکه
کاشی هفت رنگ
کاشی معرق و معقلی
ساخت کتیبه مساجد
گنبد سازی محمدی
گنبد سازی
گنبد سازی در تهران
ساخت گنبد
سازنده گنبد
گنبد استیل
گلدسته استیل
گلدسته استیل طرح امام حسینی
گلدسته استیل طلایی
گلدسته آلومینیوم
مناره استیل
مناره آلومینیوم
انواع مناره
انواع گلدسته
گلدسته سازی در تهران
گنبد سازی در کرج
گلدسته سازی در کرج
مناره سازی در تهران
مناره سازی در کرج

گنبدسازی

انواع گنبد

گنبد را می‌توان به شکل یک کمان که با چرخش حول محور عمودی مرکزی آن به وجود می‌آید تصور کرد. همچنین گنبدهای قوسی شکل، اگر درست طراحی شوند دارای استحکام زیادی هستند و می‌توانند فضای زیادی را بدون ستون محافظ پوشش دهند. گنبدهای پیش کرده، پیش رونده (به انگلیسی: corbel) با پیش‌روی افقی در هر طبقه از دیوار به وجود می‌آیند به طوری که هر طبقه نسبت به طبقهٔ پایینی بیشتر به داخل متمایل می‌شود و در پایان کل محوطه در یک نقطه به هم می‌رسد. گاهی به این نوع گنبد، گنبدنما گفته می‌شود. گنبد واقعی، گنبدی است که به طور فزاینده‌ای به سمت داخل زاویه‌دار شده و در نهایت نسبت به پایه گنبد زاویه ۹۰ درجه پیدا می‌کند.

در سرزمین‌هایی مثل روم شکل نیمکره را برای گنبد بر می‌گزیدند و چون میانتار رانش بر منحنی آن منطبق نمی‌شد ناچار بودند که کناره‌های آن را هرچه ستبرتر کنند تا در برابر رانش سدی باشد، در صورتی که معماران ایرانی نیم دایره را برای پوشش مناسب نمی‌دانستند و شکل‌هائی نظیر تخم مرغی و هلو چینی و بیضی را انتخاب می‌کردند که خود به خود میانتار رانش بود و این انتخاب باعث می‌شد که بتواند ضخامت گنبد را در خاستگاه و پاکار تنها به اندازه یک شانزدهم دهانه بگیرند (که البته هرچه بالاتر می‌رفت نازک می‌شد تا به کلاله برسد)

  • گنبد پیازی
  • گنبد مقرنس
  • گنبد بیضوی
  • گنبد سهمی
  • گنبد چندگوش
  • گنبد بادبانی
  • گنبد نعلبکی
  • گنبد چتری


ساخت گنبد

ساخت گلدسته

گنبد سازی

گلدسته سازی

قیمت گنبد

قیمت گلدسته

فروش گنبد

فروش گلدسته

خرید گنبد

خرید گلدسته

سازنده گنبد

سازنده گلدسته

تولید کننده گنبد

گنبدسازی عسکریان

بزرگ‌ترین مسجد ایران کدام است؟

صراطمسجد جامع جدید یا مسجد اتابک معروف به مسجد نو دومین مسجد شیراز از نظر اهمیت تاریخی است. مسجد نو با بیست هزار متر مربع مساحت بزرگترین مسجد ایران است. در سالهای اخیر مسجد نو محل اقامه نماز جمعه شهر شیراز است.  این مسجد در سال ۵۹۰ هجری قمری توسط اتابک سعدبن زنگی احداث شد و در روبروی بارگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد.

ساختمان مسجد نو نخست اندرونی اتابک سعدبن زنگی بود.  او هنگام بیماری سخت فرزندش نذر کرد در صورت بازیافتن سلامت فرزندش خانه را خراب کند و به جای آن مسجد بسازد چنین شد و نذر خود را ادا کرد. در شمال و جنوب این ساختمان دو رواق بسیار بلند به ارتفاع ۳۰ متر و عرض ۲۵ متر ساخته شده است به طوریکه در هر سوی این رواق‌ها ۱۲ طاق کم‌ارتفاع وجود دارد در پشت رواق جنوبی شبستان گسترده‌ای ساخته شده و در ضلع‌های شرقی و غربی ایوان بزرگی در وسط وجود دارد که در هر طرف آن شش اتاق ساخته شده است.

گلدسته سازیگنبد سازیگنبد سازی در تهرانگلدسته سازی در تهرانساخت گنبدقیمت گنبد و گلدستهگنبد سبکگنبد استیلگنبد طلاییقیمت گنبد مسجدگنبد و گلدسته سازی–انواع گنبدروش ساخت گنبدقیمت گنبد و گلدسته مسجدقیمت گنبد و گلدستهقیمت کاشی سنتی کاشی مساجد کاشیکاری مساجد کاشی محرابگنبد سازیگلدسته سازیگنبد سازی در تهرانگنبد سبکگلدسته سازی در تهرانگنبد فلزیروکش گنبد

کاشيکاري مساجد

کاشيکاري يکي از روشهاي دلپذير تزئين معماري در ‏تمام سرزمينهاي اسلامي است. تحول و توسعه کاشي ها ‏از عناصر خارجي کوچک رنگي در نماهاي آجري آغاز و ‏به پوشش کامل بنا در آثار تاريخي قرون هشتم و ‏نهم هجري انجاميد. در سرزمينهاي غرب جهان اسلام ‏که بناها اساسا سنگي بود، کاشي هاي درخشان ‏رنگارنگ بر روي ديوارهاي سنگي خاکستري ‏ساختمانهاي قرن دهم و يازدهم ترکيه، تأثيري کاملا ‏متفاوت اما همگون و پر احساس ايجاد مي کردند. ‏
جز مهم کاشي، لعاب است. لعاب سطحي شيشه مانند ‏است که دو عملکرد دارد: تزييني و کاربردي. کاشي ‏هاي لعاب دار نه تنها باعث غناي سطح معماري مزين ‏به کاشي مي شوند بلکه به عنوان عايق ديوارهاي ‏ساختمان در برابر رطوبت و آب، عمل مي کنند. ‏
تا دو قرن پس از ظهور اسلام در منطقه بين النهرين ‏شاهدي بر رواج صنعت کاشيکاري نداريم و تنها در ‏اين زمان يعني اواسط قرن سوم هجري، هنر ‏کاشيکاري احيا شده و رونقي مجدد يافت. در حفاري ‏هاي شهر سامرا، پايتخت عباسيان، بين سالهاي 836 ‏تا 883 ميلادي بخشي از يک کاشي چهارگوش چندرنگ ‏لعابدار که طرحي از يک پرنده را در بر داشته به ‏دست آمده است. از جمله کاشي هايي که توسط ‏سفالگران شهر سامرا توليد و به کشور تونس صادر ‏مي شد، مي توان به تعداد صد و پنجاه کاشي ‏چهارگوش چند رنگ و لعابدار اشاره کرد که هنوز در ‏اطراف بالاترين قسمت محراب مسجد جامع قيروان قابل ‏مشاهده اند. احتمالا بغداد، بصره و کوفه مراکز ‏توليد محصولات سفالي در دوران عباسي بوده اند. ‏صنعت سفالگري عراق در دهه پاياني قرن سوم هجري ‏رو به افول گذاشت و تقليد از توليدات وابسته به ‏پايتخت در بخش هاي زيادي از امپراتوري اسلامي ‏مانند راقه در سوريه شمالي و نيشابور در شرق ‏ايران ادامه يافت. در همين دوران، يک مرکز مهم ‏ساخت کاشي هاي لعابي در زمان خلفاي فاطمي در ‏فسطاط مصر تأسيس گرديد. ‏
نخستين نشانه هاي کاشيکاري بر سطوح معماري، به ‏حدود سال 450 ه.ق باز مي گردد که نمونه اي از ‏آن بر مناره مسجد جامع دمشق به چشم مي خورد. سطح ‏اين مناره با تزئينات هندسي و استفاده از تکنيک ‏آجرکاري پوشش يافته، ولي محدوده کتيبه اي آن با ‏استفاده از کاشيهاي فيروزه اي لعابدار تزئين ‏گرديده است. ‏
شبستان گنبد دار مسجد جامع قزوين( 509 ه.ق) ‏شامل حاشيه اي تزئيني از کاشيهاي فيروزه اي رنگ ‏کوچک مي باشد و از نخستين موارد شناخته شده اي ‏است که استفاده از کاشي در تزئينات داخلي بنا را ‏در ايران اسلامي به نمايش مي گذارد. در قرن ششم ‏هجري، کاشيهايي يا لعابهاي فيروزه اي و لاجوردي ‏با محبوبيتي روزافزون رو به رو گرديده و به صورت ‏گسترده در کنار آجرهاي بدون لعاب به کار گرفته ‏شدند. ‏
تا اوايل قرن هفتم هجري، ماده مورد استفاده ‏براي ساخت کاشي ها گل بود اما در قرن ششم هجري، ‏يک ماده دست ساز که به عنوان خمير سنگ يا خمير ‏چيني مشهور است، معمول گرديد و در مصر و سوريه و ‏ايران مورد استفاده قرار گرفت. ‏
در دوره حکومت سلجوقيان و در دوره اي پيش از ‏آغاز قرن هفتم هجري، توليد کاشي توسعه خيره ‏کننده اي يافت. مرکز اصلي توليد، شهر کاشان بود. ‏تعداد بسيار زيادي از گونه هاي مختلف کاشي چه از ‏نظر فرم و چه از نظر تکنيک ساخت، در اين شهر ‏توليد مي شد. اشکالي همچون ستاره هاي هشت گوش و ‏شش گوش، چليپا وشش ضلعي براي شکيل نمودن ازاره ‏هاي درون ساختمانها با يکديگر ترکيب مي شدند. از ‏کاشيهاي لوحه مانند در فرمهاي مربع يا مستطيل ‏شکل و به صورت حاشيه و کتيبه در قسمت بالايي قاب ‏ازاره ها استفاده مي شد. قالبريزي برخي از کاشي ‏ها به صورت برجسته انجام مي شد در حالي که برخي ‏ديگر مسطح بوده و تنها با رنگ تزئين مي شدند. در ‏اين دوران از سه تکنيک لعاب تک رنگ، رنگ آميزي ‏مينائي بر روي لعاب و رنگ آميزي زرين فام بر روي ‏لعاب استفاده مي شد. ‏
تکنيک استفاده از لعاب تک رنگ، ادامه کاربرد ‏سنتهاي پيشين بود اما در دوران حکومت سلجوقيان، ‏بر گستره لعابهاي رنگ شده، رنگهاي کرم، آبي ‏فيروزه اي و آبي لاجوردي-کبالتي- نيز افزوده گشت. ‏
ابوالقاسم عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طاهر، مورخ ‏دربار ايلخانيان و يکي از نوادگان خانواده ‏مشهور سفالگر اهل کاشان به نام ابوطاهر، ‏توضيحاتي را در خصوص برخي روشهاي توليد کاشي، ‏نگاشته است. وي واژه هفت رنگ را به تکنيک رنگ ‏آميزي با مينا بر روي لعاب اطلاق کرد. اين تکنيک ‏در دوره بسيار کوتاهي بين اواسط قرن ششم تا ‏اوايل قرن هفتم هجري از رواجي بسيار چسمگير ‏برخوردار بود.‏